Skip to main content
MISYS - SPRÁVA BUDOV
Informační systém pro správu budov
CAFM systém šitý na míru českým podmínkám je nástrojem pro digitalizaci budov, BIM a IoT procesy.

Dislokace a pasportizace

 • Dislokace osob a organizačních
  jednotek
 • Pasportizace místností
 • Evidence činností
 • Evidence nájmů
 • Evidence nemovitého majetku

Stavba

 • Stavební informace o budově
 • Evidence stavební dokumentace
 • Prohlížení a editace stavebních
  výkresů
 • Pasportizace stavebních prvků
 • Evidence dat BIM

Technologie

 • Prohlížení a editace výkresů
  technických sítí
 • Plánování revizí
 • Evidence spotřeb energií
 • Rozpočítávání spotřeb energií
  na nájemníky

BIM

Systém je nástrojem pro BIM procesy v oblasti správy budovy. Systém načítá data ve formátech používaných v BIM a umožňuje data vytvářet, prohlížet a aktualizovat.

IoT

Integrace dat z IoT čidel do CAFM systému. Zvyšujeme automatizaci budovy a snižujeme provozní náklady.

Zpracování dat

Uživatel si po odborném školení může v systému data vytvářet sám nebo data zhotovíme na klíč.

Systém podporuje celou řadu běžně rozšířených formátů využívaných ať, už pro práci s běžnými dokumenty (formát Excelu, PDF), se stavební výkresovou dokumentací (formáty dwg, dxf, dgn), či s daty BIM. Nabízíme propojení s ekonomickým informačním systémem SAP a jinými databázemi.

“Pomáháme se správou nemovitostí”

Díky systému má uživatel ihned detailní
informace o budovách a prováděných či
plánovaných procesech. Systém obsahuje
prohlížeč BIM modelů a integruje data z IoT
čidel.

Data o pasportizaci, majetku, dislokaci osob,
revizích, činnostech, spotřebách energií
atd. jsou uživateli prezentována
v přehledných výpisech a skrz vizualizaci
vinteraktivní mapě budovy.

Veškeré aktuální informace o budově jsou
přístupné uživateli rychle a na jednom
místě. Aplikace uživatelům umožňuje
digitalizaci, automatizaci a efektivní správu
budov.

MISYS -SPRÁVA BUDOV šetří čas i peníze.

Sídlo:

EuroGV, spol. s r.o.

Opletalova 1284/37, Praha 1

 

Provozovny:

Smíchovská 942/9a, Praha 5
Havlíčkovo nám. 8/19, Rudná
DIČ: CZ48116912, www.eurogv.cz

Kontaktní osoby:

Ing. Pavel Holubec
+420 608 982 024
holubec@eurogv.cz

Mgr. Karel Vach
+420 776 592 329
vachjr@eurogv.cz