Skip to main content

Je základní programový dokument OSN v oblasti udržitelného rozvoje. A dozvíme se, že jako udržitelnou budovu definujeme takovou, která:

● spotřebovává minimální množství energie a vody (zejména pak kvalitní, pitné) během svého životního cyklu
● využívá efektivně suroviny – materiály jsou šetrné k životnímu prostředí, ideálně z obnovitelných zdrojů
● má zajištěnu dlouhou dobu životnosti – konstrukce je natolik kvalitní, že nebude vyžadovat brzké zásahy spojené s další spotřebou materiálů a produkcí odpadu a že umožňuje různé druhy provozu bez dalších zásahů
● vytváří co nejmenší množství odpadu a znečištění během svého života
● efektivně využívá půdu
● dobře zapadá do přirozeného životního prostředí
● je ekonomicky efektivní z hlediska realizace i provozu
● uspokojuje potřeby uživatele nyní i v budoucnosti
● vytváří zdravé životní prostředí v interiéru.

Poznání, že lidstvo nemůže růst a stavět bezuzdně a že řada nutných surovin není nevyčerpatelná, může být na první pohled jistě nepříjemné. Na druhou stranu, je to výzva pro chytré hlavičky. A chytrá řešení téměř jistě neujdou (nejen) společenskému ocenění.