Skip to main content
Uncategorized

Aktualizace programu sekce INFORMAČNÍ MODELOVÁNÍ STAVEB A SPRÁVA BUDOV na Konferenci GEPRO & ATLAS 2023

SÁL PRAHA 14:00-15:45

INFORMAČNÍ MODELOVÁNÍ STAVEB A SPRÁVA BUDOV I    moderuje Karel Vach

Ladislav Jasenovský (Magistrát hl.m. Prahy)    Úvod do BIM a datové standardizace
Zástupce MPO ČR   Metodika informačního modelování staveb a připravovaná řešení
Petra Smíšková (EuroGV)    MISYS-SPRÁVA BUDOV – integrace BIM a IoT
Pavel Holubec (EuroGV)    Facility management, pasportizace a BIM (z jakých podkladů vytváříme CAFM)
Anna Blaháková (EuroGV)    Technologie a revize
Jan Hamaďák (MZ ČR)    Praktické ukázky využití MISYS SPRÁVA BUDOV na Ministerstvu Zdravotnictví
Martin Ptáček ( Městské části Praha 5)    Využití MISYS SPRÁVA BUDOV na Oddělení provozně technické správy budov Městské části Praha 5

SÁL PRAHA 16:15-18:00

INFORMAČNÍ MODELOVÁNÍ STAVEB A SPRÁVA BUDOV II    moderuje Karel Vach

Petr Vaněk (Odborná rada pro BIM z.s.)    Digitální dvojče stavby/budovy
Jaroslav Pollert (ČVUT)    Internet věcí-nový fenomén v informatice
Roman Vokál    MISYS SPRÁVA BUDOV v prostředí internetu
Tomáš Bělohradský (EuroGV)    Tvorba BIM modelu
Anna Blaháková (EuroGV)    MISYS-SPRÁVA BUDOV – praktické ukázky, založení projektu, načtení dat)
Karel Vach ml. (EuroGV)    Hodnocení vybraných reálných dat z čidel
Jiří Lechner (VÚGTK)    Hydrostatická  nivelace v MISYS SPRÁVA BUDOV