Skip to main content
Uncategorized

Hodnocení BIM

Hodnocení lze provádět v jednotlivých na sebe navazujících fázích životního cyklu budovy, od fáze koncepčního návrhu, přes projekt, výstavbu, provoz i rekonstrukce, až po fázi demolice a zneškodnění odpadů. Nejvýznamnější jsou přitom fáze od návrhu do ukončení realizace, protože v nich lze podstatným způsobem ovlivnit efektivitu celé výstavby i následného užívání budovy. Ve fázi koncepčního návrhu je pak největší šance ovlivnit výslednou kvalitu jak z hlediska ekonomického, environmentálního nebo socio-kulturního.