Skip to main content
Uncategorized

Ke stažení: Sborník konference MVP BIM 2022 – MĚŘENÍ, VIZUALIZACE A ZPRACOVÁNÍ DAT V BIM PRO PROJEKTOVÁNÍ A ŘÍZENÍ STAVEB II PRAHA 2022

Národní konferenci MVPBIM 2022 organizovala technická skupina ISPRS TC V/WG7-Innovative Technologies in Training Civil Engineers and Architects, PHEDCS, zapsaný ústav a PRAGABUILDING spol. s r.o. Navázali jsme na naši úspěšnou konferenci MVPBIM 2019 a pokračovali jsme v úzké odborné součinnosti s poradcem premiéra pro e-government a IT, prezidentem ICT UNIE a viceprezidentem Hospodářské komory ČR Mgr. Zdeňkem Zajíčkem.

Významně se nám do přípravy zapojil také Ing. Dan Jiránek za SMO ČR, jehož veliké zkušenosti nám nastavují široká a aktuální témata pro odborné a věcné diskuse, ale také schopnosti nacházení řešení při vzniklých nesouladech a konfliktních situacích. Nelze opomenout Ing. Ladislava Jasenovského a jeho praktické zkušenosti v oblasti digitální technické mapy a obecně digitalizace, Petra Vaňka a czBIM, kteří reagovali před mnoha lety na světové trendy a postupně integrují BIM do naší společnosti, Jaroslava Pollerta mladšího a staršího, jejichž realizované báječné projekty vodních kanálů pro vodní slalom na olympiádách překvapují fanoušky této disciplíny na celém světě.

Rovněž však nelze opomenout velkou řadu odborníků, s kterými jsme konzultovali program a kteří mají co říci k řešené problematice, přípravě zákonů a vyhlášek, kteří aktivně řeší víceoborovou spolupráci a také přednášejí na naší konferenci. Všem velice děkujeme za jejich podporu a jejich přínos a zároveň garantování široké odborné diskuse k dnešním aktuálním tématům. Ještě jednou velice děkujeme za podporu SMO ČR, ICT UNIE, z.s. a czBIM. Velice děkujeme vedení FSv ČVUT za umožnění provedení naší konference v jejich prostorách i jejich aktivního zapojení. Velice děkujeme prof. Dr. Ing. Karlu Pavelkovi za jeho operativní pomoc při řešení nejrůznějších komplikací, které vznikaly při přípravě konference i v jejím samotném průběhu.

Záštitu nad konferencí převzalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Svaz měst a obcí ČR. Velice také děkujeme za podporu panu ministru dopravy Martinu Kupkovi. Partnery konference (jejich nominovaní zástupci) jsou ČVUT (za ČVUT kvestor Ing. Jiří Boháček), FSv ČVUT (proděkan pro zahraniční vztahy prof. Dr. Ing. Karel Pavelka), FD ČVUT (doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D.) , ČUZK (předseda ČUZK Ing. Karel Večeře), SFDI (ředitel SFDI, Ing. Zbyněk Hořelica), ČAS (generální ředitel, Mgr. Zdeněk Veselý a ředitel odboru Koncepce BIM Jaroslav Nechyba), czBIM (místopředseda představenstva Ing. Arch. Petr Vaněk), Generální ředitelé SŽ (Bc. Jiří Svoboda, MBA), ŘSD ČR (Ing. Radek Mátl), ŘVC ČR (Ing. Lubomír Fojtů). Při přípravě jsme úzce spolupracovali s Českým sdružením regulovaných elektroenergetických společností (ČSRES) a jeho členy ČEPS a.s., ČEZ Distribuce a.s., EG.D a.s., PREdistribuce a.s. Velice děkujeme za podporu firmě PRAGOPROJEKT a.s. Náš hlavní mediální partner internetový portál oEnergetice.cz publikoval v rámci přípravy na konferenci velice zajímavé články Ing. Jan Žižky, který také následně moderoval naše dva uzavřené semináře 5 a 6. Dále bychom chtěli poděkovat za podporu dalším sponzorům a vystavovatelům: SUDOP GROUP a.s., PUDIS a.s., EuroGV spol. s r.o., GRID a.s., Geodetická kancelář Nedoma & Řezník spol. s r.o., GEFOS a.s., G IMPULS PRAHA spol. s r.o., GEPRO spol. s r.o.. V neposlední řadě velice děkuji přípravnému a programovému výboru konference a celému organizačnímu týmu. Národní konferenci předcházela konference mezinárodní, která probíhala ve dnech 7. – 8. února 2022.

Odkaz na shrnutí akce: http://www.phedcs.com/summary-mvpbim-2022/

Za technickou skupinu ISPRS TC V/WG7 spolupředsedající, ředitel PHEDCS, zapsaný ústav a ředitel konference: Ing. Karel Vach CSc.