Skip to main content

Mnohé projekty, realizované převážně v zahraničí, a to zvláště v oblasti bytové výstavby, už dokládají, že je možné navrhovat budovy s výrazně menším zatížením životního prostředí – aniž by tím byla dotčena kvalita vnitřního prostředí. A to vše jen s nepatrným, nebo dokonce nulovým navýšením investičních nákladů a s výrazně nižšími náklady v celém životním cyklu budovy. (Pozn.: Při vyhledávání pojmu často narazíte rovnou na zkratku LCCA – Life-cycle cost analysis.)