Skip to main content
Uncategorized

Life Cycle Assessment

LCA je nástroj schopný posuzovat možné dopady lidské činnosti na životní prostředí v průběhu celého životního cyklu výrobku. Tedy i budovy. Třebaže v ČR se jeví pořád jako velká novinka, ve světě už má více než třicetiletou historii. V normě ISO 14040, která stanovuje metody a postupy se dočteme: “Posuzování životního cyklu LCA je shromažďování a vyhodnocování vstupů, výstupů a možných dopadů na životní prostředí výrobkového systému během jeho celého životního cyklu.” Dobrá. Teď to zkusíme v češtině. Co to vlastně znamená?