Skip to main content
Uncategorized

Life Cycle Cost (LCC)

Life Cycle Cost (LCC), to jest “náklady životního cyklu” nám v praxi poskytují informace o finanční náročnosti budovy v ročních intervalech. Což je užitečné, když chceme správně naplánovat minimální roční náklady provozu, nebo je potřebujeme optimalizovat v relaci s kvalitou provozu.