Skip to main content

Žádná budova není ostrov sám pro sebe. Ne, neříkáme to proto, abychom se chlubili schopností parafrázovat anglické básníky doby alžbětinské, nýbrž proto, že na budovu je možno – a chtělo by se říct nutno – pohlížet také jako součást většího celku, tedy dané lokality. Vztah budovy a přilehlého okolí může mít nezanedbatelný vliv například na potřebu vytápění, nebo na výši nákladů na údržbu a celkovou správu. V neposlední řadě je to i ono environmentální hledisko dopadů staveb, které reprezentuje kupříkladu metodika EIA. V duchu úvodní věty lze říct, že vzniká potřeba komplexního hodnocení budov, které by nestranilo jen jednomu hledisku, ale racionálně shrnovalo všechny parametry z oblastí ekologických i ekonomických.