Skip to main content

Pro metodiku LCA jsou klíčové normy ISO řady 14000 – mnoho souvisejících standardů je k nalezení zejména v ISO 14040 – 14043. Konkrétně uveďme např.:
ISO 14040 “ Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Zásady a osnova”
ISO/TS 14044 “Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Požadavky a směrnice ”