Skip to main content
Uncategorized

Nejčastější dotazy vlastníků věcí k digitalizaci správních řízení, k digitální technické mapě (DTM) a k editorství

Jaké důležité termíny jsou aktuálně pro mě, jako vlastníka, ze zákona určující? Jak mám přistupovat k majetku, který nepodléhá zápisu do katastru nemovitostí?

Co to vůbec nová DTM je, co je obsahem?

Jaké povinnosti pro mě z nové vyhlášky o DTM vyplývají?

Kdo je to editor, co po něm mám chtít, kde a jak ho mám najít?

Co má umět software, abych dokázal obsloužit digitalizační procesy i DTM?

Co je to výměnný formát a co s věcmi, které nejsou obsahem DTM?

Odpovědi na tyto a další otázky chceme poskytnout na plánovaném semináři v rámci Konference GEPRO & ATLAS 2023 a tímto předběžným programem: Zákonný rámec a role editorů Digitalizace stavebních a jiných řízení Digitální technická mapa (DTM) Editorství v užším (DTM) a širším pojetí Příklady majetek-DTM-BIM-životní cyklus stavby Editor a softwarová podpora

Registrace zde: https://www.gepro.cz/o-nas/registrace-na-konferenci-ga-2023/