Skip to main content
Uncategorized

Povinnosti správce zařízení 2

  • Mít k dispozici projektovou dokumentaci zařízení.
  • Provádět opravy nebo doplnění projektové dokumentace v případě změn provozovaného zařízení – rozšíření, instalace nového zařízení apod.
  • Zajistit předepsanou dokumentaci, předpisy a návody k obsluze.
  • O každém zařízení a stavební části objektu vést předepsanou technickou dokumentaci, evidenci zařízení a uschovat doklady stanovené právními předpisy a technickými normami. V souboru dokumentace musí být založeny záznamy o provedených opravách a periodických kontrolách.
  • Zabezpečit pro provoz a údržbu potřebný materiál, nástroje a ochranné prostředky a vybavení.
  • Zabezpečit pravidelné školení o bezpečnosti práce a pokynů první pomoci.