Skip to main content
Uncategorized

Revizní technik

Je nabíledni, že revizi, často předepsanou předpisy, nemůže dělat jen tak nějaký Karel. Přinejmenším úřady nebo pojišťovny by mohly mít nějaké nejapné připomínky. Když si ovšem střapatý Karel podá žádost na inspektorát práce a doloží, že byl řádně vyškolen a přezkoušen, získá od inspektorátu oprávnění, stává se revizním technikem a může se začít cítit důležitě. Co víc, on k tomu bude mít důvod.