Skip to main content
Uncategorized

Revizní zpráva

S tím vším je spojena ještě další povinnost, totiž požadavek vést o každé revizi pečlivou dokumentaci. To obnáší zadání, veškeré podklady, způsob provedení a výsledek. Revizní zpráva musí být u provozovatele zařízení uložena přinejmenším do doby, než ji vystřídá zpráva aktuálnější. Kromě toho je vyžadováno mít stále v archivu výchozí revizní zprávu. zahodit ji můžete teprve v okamžiku, kdy zařízení přestalo existovat. Jako u všeho dalšího, i tady je smyslem věci nejen připravit zpracovatelům několik horkých chvilek a hodiny vyplňování formulářů, nýbrž také stvořit důkaz, kterým můžete doložit příslušnému úřadu, že jste nic nezanedbali.