Skip to main content
Uncategorized

Sběr IOT dat na konferenci G&A 2023

V průběhu prvního dne konference jsme sbírali data týkající se CO2, teploty a vlhkosti na chodbě před hlavním konferenčním sálem. Výsledky jsou k nahlédnutí ve fotogalerii.