Skip to main content
Uncategorized

Správa ekologické stavby

Povinnost dbát na prostředí dnes vyplývá nejen z nařízení a předpisů, ale především z prostého faktu, že čím více škodlivých vlivů si odpustíme dnes, tím lepší budou v budoucnu
podmínky jak pro život, tak pro správu budov a stavební činnost vůbec. Kromě toho, správné použití LCA vede nejen k ochranným známkám a plácání po ramenou, jak dbáme na životní prostředí, ale sekundárně i k ekonomickému profitu. Správa ekologicky negativní stavby je v souhrnu daleko nákladnější.