Skip to main content
Uncategorized

Udržitelná výstavba budov – zkratky

Abychom těch zkratek neměli málo, tak v souvislosti s tématem udržitelnosti ve stavebnictví můžete narazit třeba na CIDEAS – Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, což je výzkumné centrum orientované na oblast nových materiálů, konstrukcí a technologií, CSBS – Česká společnost pro udržitelnou výstavbu budov (Czech sustainable building society), nebo CIB – mezinárodní rada pro budování (International Council for Building), organizace pro mezinárodní výměnu informací a spolupráci v oblasti výzkumu a inovací v budování a výstavbě.